Huisartsenpraktijk Nieuwenhoven

Nieuws:  

U kan het secretariaat bereiken elke dag van 08.00 tot 12.00.

                                                                                        SEPTEMBER 2017

Nieuwe HAIO  (huisarts in opleiding) : Dokter Marlies De Brandt

Wegens verhuis, zal dokter Carolien Van Doninck na haar bevallingsverlof niet terugkeren naar de praktijk.

De dokter wil iedereen bedanken voor de fijne jaren en het vertrouwen!


                                                                                 OKTOBER/NOVEMBER 2017

Vergeet niet tijdig uw voorschrift voor de griepspuit te komen halen! Meer informatie vindt u in onze nieuwsrubriek.


             DECEMBER 2017

Dokter Ilke Callewaert zal ons team komen versterken vanaf 11 december 2017.

                                          

WELKOM IN ONZE MULTIDISCIPLINAIRE PRAKTIJK


In onze mulidisciplinaire groepspraktijk werken we met 4 huisartsen, 3 psychologen (een seksuologe en een tabakoloog), een diëtiste en 2 logopedisten.
We streven naar een professionele en kwalitatief hoogstaande continue zorgverlening voor de patiënten. Door goede samenwerking en overleg kunnen we, met de ondersteuning van ons secretariaat, deze zorg verlenen.
Er zijn vaste afspraken over de permanentie, het elektronisch medisch dossier en het globaal medisch dossier(GMD). Voor de patiënt betekent dit dat onze artsen, indien nodig, steeds toegang hebben tot eenzelfde patiëntendossier.
Als groep trachten we zo accuraat mogelijk aansluiting te vinden met de juiste wetenschappelijke inzichten van het ogenblik, integreren we deze met onze eigen klinische ervaring en proberen zo samen met de patiënt een antwoord te vinden op de zorgvraag.

Ons aanbod 
Als huisarts is het een ongelooflijke ervaring om onze patiënten te kunnen bijstaan van voor de geboorte, tijdens alle levensfasen.
U kan bij ons terecht voor onder meer:
- zuigelingenzorg (2 artsen werken ook bij Kind en Gezin)
- zwangerschapsbegeleiding
- gynaecologisch onderzoek en uitstrijkjes
- hechtingen en kleine ongevallen
- preventieve gezondheidsonderzoeken
- vaccinaties
- preoperatieve onderzoeken met elektrocardiogram (EKG)
- longfunctietesten voor astma en chronische bronchitis
- ouderenzorg
- palliatieve zorg
- ...

Huisarts in Opleiding (HAIO)
De studies tot huisarts duren in totaal 9 jaar. Na 7 universitaire jaren krijgt men het diploma van basisarts. Alvorens men zich zelfstandig als huisarts mag vestigen dient men nadien nog 2 jaar beroepsopleiding te volgen. HAIO staat dan ook voor Huisarts In Opleiding. Dit is een beetje te vergelijken met een assistent in het ziekenhuis die wordt opgeleid tot arts-specialist.
De HAIO is dus al afgestudeerd als arts en mag dan ook zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen. Zij werkt wel onder de verantwoordelijkheid van haar praktijkopleider. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met de praktijkopleider en dat deze ook beschikbaar is bij moeilijkere problemen. Een HAIO blijft normaal 1 of 2 jaar in onze praktijk.

We werken ook samen met de KU Leuven voor de opleiding van studenten geneeskunde. Soms vragen we hiervoor uw medewerking, waarvoor onze dank.
U kan echter altijd melden indien u dit niet past.Bancontact

U kan betalen met Bancontact in de praktijk.