Huisartsenpraktijk Nieuwenhoven

Vervanging zwangerschapsverlof(29/04/2019)

Vanaf 2 mei 2019 t.e.m. 13 oktober 2019 zal dr. Collas Astrid ons team komen versterken tijdens het zwangerschapsverlof van dr. Callewaert Ilke. Dr. Callewaert zal nog tot juni blijven.


Huisartenpraktijk Nieuwenhoven is op zoek naar een nieuwe collega(29/04/2019)

Wij zijn een groeiende multidisciplinaire praktijk in Sint-Pieters-Leeuw (impulseo gebied), waar we met 2 huisartsen, een HAIO, 2 logopedisten, 3 psychologen, 1 diëtiste en een secretaresse samenwerken. Door het plots uitvallen van onze derde collega zijn we op zoek naar een enthousiaste arts om zo snel mogelijk ons team te versterken.

Je kan ons bereiken via eb.nevohnewuein@ofni  of 02/377.51.78 (Siegfried Geens).


Tijdelijke patiëntenstop voor nieuwe patiënten(29/04/2019)

Door de drukte in de praktijk en het belang dat we hechten aan kwaliteitsvolle zorg voor onze patienten, kunnen we tijdelijk geen nieuwe patiënten meer aannemem. 

Indien gewenst kan u zich wel registreren op een wachtlijst. We nemen dan contact met u op zodra er een nieuwe collega start. Inschrijven hiervoor kan enkel telefonisch tijdens de openingsuren van het secretariaat.


Wachttijden afspraak(23/10/2018)

Beste patiënten,

Door de sterke groei van onze praktijk en het pensioen van dr. Chris Geens lopen de wachttijden op en is het soms niet mogelijk om uw arts van voorkeur te bezoeken. We verontschuldigen ons hiervoor en zijn op zoek naar een nieuwe arts om ons team te versterken. We danken jullie voor jullie begrip en geduld.


Voorschriften(11/09/2018)

Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Bespreek dus met uw arts tijdens de raadpleging welke voorschriften vernieuwd dienen te worden.

Het RIZIV laat afleveren van voorschriften zonder raadpleging niet toe.

In het geval dat kort na uw raadpleging blijkt dat er iets vergeten is, kunnen wij bij wijze van uitzondering het aanvullende voorschrift klaarleggen.

In uitzonderlijke omstandigheden kan een enkel voorschrift worden afgeleverd zonder raadpleging. (24 uur na aanvraag tenzij anders vermeld, enkel GMD patiënten.)


                                           WELKOM IN ONZE MULTIDISCIPLINAIRE PRAKTIJK


In onze mulidisciplinaire groepspraktijk werken we met 2 huisartsen, 1 HAIO, 3 psychologen (een seksuologe en een tabakoloog), een diëtiste en 1 logopediste.
We streven naar een professionele en kwalitatief hoogstaande continue zorgverlening voor de patiënten. Door goede samenwerking en overleg kunnen we, met de ondersteuning van ons secretariaat, deze zorg verlenen.
Er zijn vaste afspraken over de permanentie, het elektronisch medisch dossier en het globaal medisch dossier(GMD). Voor de patiënt betekent dit dat onze artsen, indien nodig, steeds toegang hebben tot eenzelfde patiëntendossier.
Als groep trachten we zo accuraat mogelijk aansluiting te vinden met de juiste wetenschappelijke inzichten van het ogenblik, integreren we deze met onze eigen klinische ervaring en proberen zo samen met de patiënt een antwoord te vinden op de zorgvraag.

Ons aanbod 
Als huisarts is het een ongelooflijke ervaring om onze patiënten te kunnen bijstaan van voor de geboorte, tijdens alle levensfasen.
U kan bij ons terecht voor onder meer:
- zuigelingenzorg (2 artsen werken ook bij Kind en Gezin)
- zwangerschapsbegeleiding
- gynaecologisch onderzoek en uitstrijkjes
- hechtingen en kleine ongevallen
- preventieve gezondheidsonderzoeken
- vaccinaties
- preoperatieve onderzoeken met elektrocardiogram (EKG)
- longfunctietesten voor astma en chronische bronchitis
- ouderenzorg
- palliatieve zorg
- ...

Huisarts in Opleiding (HAIO)
De studies tot huisarts duren in totaal 9 jaar. Na 7 universitaire jaren krijgt men het diploma van basisarts. Alvorens men zich zelfstandig als huisarts mag vestigen dient men nadien nog 2 jaar beroepsopleiding te volgen. HAIO staat dan ook voor Huisarts In Opleiding. Dit is een beetje te vergelijken met een assistent in het ziekenhuis die wordt opgeleid tot arts-specialist.
De HAIO is dus al afgestudeerd als arts en mag dan ook zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen. Zij werkt wel onder de verantwoordelijkheid van haar praktijkopleider. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met de praktijkopleider en dat deze ook beschikbaar is bij moeilijkere problemen. Een HAIO blijft normaal 1 of 2 jaar in onze praktijk.

We werken ook samen met de KU Leuven voor de opleiding van studenten geneeskunde. Soms vragen we hiervoor uw medewerking, waarvoor onze dank.
U kan echter altijd melden indien u dit niet past.Bancontact

U kan betalen met Bancontact in de praktijk.