COVID-19

Volgens de huidige richtlijnen is er niet langer  een verplichte isolatieperiode van 7 dagen naeen positieve COVID-test. Vanaf heden wordt een COVID-19 infectie benaderdzoals griep. Het is ook niet meer verplicht om te testen. Ziekepatiënten met respiratoire symptomen die niet in staat zijn te werken ofpatiënten met ernstige symptomen, nemen contact op met de huisarts. […]