Voorschriften – attesten – documenten – verantwoordelijkheid van jouw arts

“Moet ik voor elke verlenging van mijn pilvoorschrift een consultatie betalen ?”

“Ik neem al jaren dezelfde medicatie voor de bloeddruk. Mag ik mijn voorschrift niet telefonisch aanvragen ?”

“Klop-klop ! Dokter, het is maar voor een voorschriftje, kan ik er even tussen ?” 

“Ik had vorige week een dag migraine. Ik weet wat het is en wat ik moet doen, maar mijn werkgever vraagt een attest. Wil u dit even klaarleggen op datum van vorige week ? “

“De sportclub vraagt een attest dat ik gezond ben. Zou u dit willen doormailen of opsturen ?”

“Ik maakte een afspraak bij de specialist maar ze zeggen dat ik een verwijsbrief nodig heb. Wil u daarvoor zorgen ?”

Het afleveren van voorschriften, attesten en documenten allerhande maakt een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van jouw huisarts.

Om daarbij de beste zorg te garanderen en anderzijds de overlast voor arts en patiënt te beperken vinden wij het belangrijk om hierover duidelijke afspraken te maken.

  • Voorschriften en attesten worden tijdens de consultatie met je huisarts voldoende voorzien tot je volgende controle.
  • In samenspraak met de arts kan eventueel een telefonische verlenging worden afgesproken. Dit is een uitzonderingsprocedure.
  • Attesten voor werkonbekwaamheid of schoolverlet zijn enkel geldig na raadpleging en onderzoek. Dit geldt ook voor geschiktheidsattesten voor sport, onderwijs of dergelijke.
  • Je huisarts is verantwoordelijk voor elk attest en voorschrift dat hij of zij voorziet. De beslissing of je hiervoor op controle dient te komen ligt dus enkel bij je huisarts zelf.
  • Via e-mail kunnen er geen medische vragen beantwoord worden. Het medisch geheim en uw privacy zijn op deze manier niet voldoende gegarandeerd. Wij hebben als arts de (tuchtrechtelijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. Bovendien kunnen er geen garanties gegeven worden over de snelheid bij het beantwoorden van deze mails.