Caroline Couvreur

Extra informatie

Caroline staat in voor het medisch secretariaat. U kan bij haar terecht om:

  • Afspraken bij alle huisartsen te maken.
  • Huisbezoeken te regelen, liefst aan te vragen tussen 8 en 10 ’s morgens.
  • Medicatievoorschriften, verwijsbrieven, laboresultaten en verslagen te bekomen. (24 uur na aanvraag tenzij anders vermeld, enkel GMD patiënten.) Onze telefoon is maandagmorgen overbelast, we durven vragen om maandag voormiddag niet te bellen voor voorschriften en niet dringende vragen. Caroline, onze praktijkassistente, is ook aanwezig alle andere voormiddagen.
  • Allerlei vragen en inlichtingen.

Buiten deze uren beantwoorden de dokters zelf hun telefoon. Het gebeurt dat ze niet onmiddellijk kunnen opnemen. Heb dan even geduld of bel na enkele minuten terug, u wordt zo snel mogelijk geholpen.

Om uw arts persoonlijk te bereiken belt u liefst op het einde van zijn of haar consultatie uur. Gelieve het bondig te houden, de patiënt op de raadpleging zal u dankbaar zijn.

Indien u een dringende afspraak nodig hebt voor de dag zelf, maar geen plaats meer vindt in ons online agenda, neemt u best telefonisch contact met ons op en dan proberen we u, in de mate van het mogelijke, tussen te voegen in ons agenda. Dit is dan een korte afspraak, waar enkel het dringende probleem wordt behandeld.